Home » Counseling - van Leed naar Liefde Methode

Overlevingsstrategieën als relatieverslaving, co-dependentie, verlatingsangst en bindingsangst ontmantelen. Contact maken met onderliggende oude pijn en onderdrukte gevoelens. Het uitgangspunt is altijd het hier en nu. Waar heb je nu last van en hoe zijn deze gedachten en gevoelens gerelateerd aan het verleden?

 

Ik begeleid je naar de verschillende delen van je persoonlijkheid. Onderliggend aan de overlevings-strategieën vind je de gevoelens van het innerlijke kind. Deze gevoelens mogen doorvoeld worden daar waar ze ontstaan zijn en vanuit het volwassen autonome deel mag er met liefde en compassie naar gekeken en voor gezorgd worden. Zowel voor het meisje of jongetje van toen maar nog belangrijker, voor het kind dat zich in het hier en nu laat zien. Op deze manier verliezen de strategieën hun kracht en komt er ruimte voor een gezonder deel dat liefdevolle zorg draagt voor de pijnlijke gevoelens. Het volwassen autonome deel komt aan het roer te staan en krijgt steeds meer regie over het leven.

 

Ik ben nog in opleiding en voor supervisie opzoek naar een oefencliënt. Wat wordt er verwacht? We doen de opdracht zoals delen werk, tafelopstelling of regressie therapie. En tijdens de sessie wordt er een beeld en geluidsopname opgenomen. Deze opname wordt uitsluitend voor supervisie gebruikt en na de beoordeling gewist. Ik heb voorafgaand aan de opname je toestemming hiervoor nodig.

Wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Annemarie.